Sra. Dulcet, Elisabeth

Información de Contacto
Información detallada

ADULTS I ADOLESCENTS

• Comunicació (TEA)
• Llenguatge oral (Trastorn del Desenvolupament del Llenguatge -TEL-
• Retard del llenguatge)
• Llenguatge llegit i escrit (Trastorns de l’aprenentatge de la lectura i l’escriptura, dislèxia, agrafia…)
• Parla (disfèmia, taquilàlia, disartria)
• Veu (disfonies)
• Alimentació
• Deglució
• L’audició (sordeses-hipoacúsies de conducció i de transmissió).

INFANTIL

• Comunicació (TEA)
• Llenguatge oral (Trastorn del Desenvolupament del Llenguatge -TEL-
• Retard del llenguatge)
• Llenguatge llegit i escrit (Trastorns de l’aprenentatge de la lectura i l’escriptura, dislèxia, agrafia…)
• Parla (disfèmia, taquilàlia, disartria)
• Veu (disfonies)
• Alimentació
• Deglució
• L’audició (sordeses-hipoacúsies de conducció i de transmissió).