Mamògraf digital Canon Planmed Clarity

Descobreix el nou sistema de mamografia digital Canon Planmed Clarity, primera en el Maresme.

Obtenció d’imatges 3d amb la tècnica tomosíntesi que aconsegueix detectar abans el càncer de mama i altres patologies.

El resultat és un diagnòstic més precís, menys molèsties i amb menys exposició a la radiació.

Noves tècniques de diagnòstic: estereotàxia , BAG, tomosíntesi, elastografia, Eco Doppler.

¿EN QUÈ CONSISTEIX LA TOMOSÍNTESI DIGITAL MAMARIA 3D?

La tomosíntesi digital mamària (DBT) es tracta d’un mètode avançat que s’aplica normalment amb fins diagnòstics.

Es realitza un escaneig de la mama sobre un arc de 30 graus, durant el qual es fan múltiples imatges de raig X per crear una imatge 3D que mostra estructures de teixit amb més detalls.

AVANTATGES

La DBT genera una pila d’imatges transversals nítides de la mama.

Amb el menor solapament de teixit d’imatges, les cèl·lules canceroses tenen menys llocs on poder ocultar-se.

Degut a l’adquisició per mitjà d’un escaneig, el temps de compressió és lleugerament superior al d’un examen 2D.

EL MÈTODE DE PLANMED PER OBTENIR IMATGES DE TOMOSÍNTESI DIGITAL MAMÀRIA

El mètode únic de processament d’imatges amb sincronització i presa contínua de Planmed permet aconseguir imatges de tomosíntesi d’una claredat excepcional, amb una gran visibilitat de les microcalcificacions i altres estructures delicades.

CONSULTI MÉS – AMB CLARITY.

Planmed Clarity™ 3D permet el processament d’imatges 2D (digitals de camp complet) i 3D (tomosíntesi digital mamària).

El sistema Planmed Clarity admet tant exàmens de cribatge i proves addicionals com els procediments de biòpsia.