LIPOSUCCIÓ

L’objectiu de la liposucció és eliminar excés de greix de manera eficaç. Abans de realitzar una liposucció és important tenir clar que aquesta intervenció combat la lipodistrofia (acumulació de greix) i no la celulitis, encara que pot millorar-la.

L’objectiu de la liposucció no és el d’aprimar sinó el de millorar el seu contorn corporal. Aquesta tècnica és popular gràcies a la seva efectividad.la grassa extraida no torna a aparèixer.

LA INTERVENCIÓ

Aquesta cirurgia consisteix en l’eliminació de l’excés de greix de qualsevol part del cos. Depenent de les zones a tractar s’utilitza anestèsia local o general.

EL POSTOPERATORIO

Repòs 24h després de la intervenció.

Presoterapia 6 setmanes

Drenatges limfàtics unes 6 setmanes.