Sra. Creus, Ingrid

Información de Contacto
Información detallada

ADULTS I ADOLESCENTS

 • TEA
 • Disfèmia
 • Escola d’adults

MAJORS

 • Neuro-logopèdia: dany cerebral, demències, deteriorament cognitiu, malalties rares, depressió

INFANTIL

 • TEA
 • TDAH
 • Trastorns d’aprenentatge: Dislèxia, Discalculia, TEL/TDL
 • Disfèmia
 • Reeducacions psicopedagògiques (primària, ESO, batxillerat), fracàs escolar
 • Neuro-logopèdia: Estimulació dany cerebral, malalties minoritàries
 • Trastorns de l’estat d’ànim
 • Alta Capacitat
 • Habilitats socials